Ons Bedrijf

Reconditioneren, Reinigen en Onderhoud

Historiek


Dry & Green

Dry & Green is naast één van Benelux' grootste zeker één van de meest geavanceerde tapijt reinigings- en onderhoudsbedrijven.

Gestart in 1994 als masterfranchise België vanuit een pas opgerichte nederlandse franchise-organisatie in de droge tapijtreiniging: Dry & Green Carpetclean. Mede door de jarenlange ervaring in de afwerkingsafdelingen in de bouwsector kon men bij Dry & Green Carpetclean de beoogde doelstellingen stilaan verwezenlijken; absoluut specialisme op de werkvloer, een complementerend gamma aan systemen in tapijtreiniging en onderhoud en een werkbare structuur... De hoofdzetel werd augustus 1996 verplaatst en ondergebracht in Dry & Green International B.V.B.A. Stilaan is ook het dienstengamma verder gediversifieerd specifiek op vraag van bestaande opdrachtgevers en naar eigen inzicht in niche-markten. De volgende jaren kenmerken zich door profilering als Dry & Green Speciale Reiniging in de markt naar enerzijds de schoonmaakbedrijven en anderzijds rechtstreekse opdrachten op grotere oppervlakten. De gestadige groei in zowel personeelsbestand als machinepark hebben ertoe bijgedragen eind 2001 een meer geschikte locatie te gaan innemen op het huidig adres te Genk. Het distributeurschap van Hydramaster op het vlak van grote tapijtreinigingsinstallaties heeft ervoor gezorgd dat de markt van de professionele servicebedrijven ons goed bekend is en heeft mede ook de inherente uitdagingen van een ‘out-of-officehours’ service leren beheersen.


Masters In Services

Vanwege de grote interesse uit de markt voor de langs de zijlijn uitgebouwde kennis op het vlak van werkzaamheden op harde vloeren, zijn ook deze activiteiten verder uitgediept en gespecialiseerd. Wanneer wij geleidelijk aan ontdekten dat de naam de lading niet meer dekte, zijn er inspanningen gevoerd om een meer duidelijke positionering te bewerkstelligen. In 2006 werd dan ook een naamswijziging doorgevoerd naar Masters In Services, met hierin 3 afdelingen: StoneMasters, ConcreteMasters en CleanMasters.

Het steeds verder uitdiepen van de specialismen op het vlak van betonveredeling en schuur en polijsttechnieken heeft in de jaren 2007 / 2008 geleid tot grote investeringen: bijkomende zware apparatuur die die zowel binnen als buiten ingezet kan worden: zelfrijdende hybride (diesel/electrisch) 'toolcarriers' vanuit Australië en Amerika. Deze werden vanzelfsprekend van de nodige tools voorzien die na eigen aanpassing ook nog uitgebreid werden met volledige 3D lasersturing. Op deze wijze werd er een directe automatische koppeling gebracht tussen hetgeen we op kantoor digitaal op een computerscherm konden fabriceren en de directe uitvoering op de werf: mm - toleranties !

Dankzij de continue ontwikkeling, vernieuwing en verder marktpenetratie hebben wij ons kunnen wapenen tegen de verwachte economische 'dip' in 2009 en zijn voorbereid tot verdere explosieve groei voor de volgende jaren.

Voor de verdere ontwikkelingen nodigen wij U uit onze site verder te verkennen...


Missie


Het is Masters In Services’s visie organisaties een Reconditionerings-, Reinigings- en Onderhoudsservice aan te bieden die inspecteert, rapporteert en een onderhoudsprogramma op maat ontwikkelt en implementeert. De opdrachtgever moet er zich comfortabel in voelen wanneer als het ware de "zorg" voor zijn investering wordt geadopteerd door goed opgeleide en gecertificeerde professionals en dit aan een eerlijke en competitieve prijs.

Slogans:


  • Betekent schoon binnen bij U ook schoon buiten?
  • Voor blijvend mooie panden!
  • Een onzichtbare service met een meer dan zichtbaar resultaat!

Waarden


Masters In Services voert enkel speciale werken uit!


Wij doen geen dagelijkse schoonmaak, nemen geen bureaus af en komen ook geen vuilbakjes legen... U heeft immers reeds een schoonmaakbedrijf of heeft deze dienst in eigen beheer!

Wij ervaren dus ook niet deze dagdagelijkse opdracht, pand-gewoonwording of personele problemen. Net het vreemd zijn aan uw pand en aan uw dagelijkse organisatie stelt ons in staat een volledig objectieve analyse van de situatie te maken en zonder belemmering een oplossing voor te stellen.


Masters In Services brengt geen nieuwe vloeren aan!


Bij verzoek tot installatie van nieuwe vloeren zullen wij U desgewenst naar een valabel partner begeleiden, maar eerder zullen wij samen met U overleggen wat met uw huidige vloer kan gebeuren.


Doel:


Het opbouwen van een sterke, trouwe basis vaste opdrachtgevers waar gediversifieerde speciale diensten op een verantwoorde wijze aangeboden worden ter bescherming van de investeringen en verbetering van het algemeen zicht van bedrijfspanden.


Eén aanspreekpunt:


Slechts één berichtje voor al uw vragen, wensen en probleemstellingen in verband met speciale reconditionerings, reinigings- en/of onderhoudsbehoeften.


Professionalisme:


Hoffelijke, ervaren medewerkers in uniform die onze speciaal ontwikkelde apparatuur en chemicaliën weten te hanteren, zullen uw vragen en wensen volledig tegemoetkomen.


Ongeëvenaarde garanties:


  • Wij geven volledige geen resultaat-geen kosten garanties. Een complete en snelle service.
  • Onze medewerkers zijn getraind innovatieve oplossingen te bieden aan ongewone problemen. Express service wordt geboden voor alle onverwachte problemen en natuurlijk 24 op 24, 7 op 7 voor calamiteiten.

Realisatie middels:


  • Spitstechnologie om de beste resultaten te bekomen waarbij een gezond rendement wordt gerealiseerd.
  • Hoffelijke en goed opgeleide werknemers die eer en plezier vinden in hun werk.
  • Goed georganiseerde organisatie met korte beslissingslijnen om prompt te kunnen reageren op behoeften van zowel onze rechtstreekse als onrechtstreekse opdrachtgevers.
  • Toegewijde professionals die geven om "total customer satisfaction".