Het frezen van een betonoppervlak

Het frezen van een oppervlak om snel veel materiaal weg te nemen

Algemeen

Ook deze techniek wordt door ConcreetMasters veelvuldig toegepast. Niet enkel de conventionele freesmachines worden ingezet maar eveneens de stofarme variant via aangepaste grote schuurmachines die uitgerust zijn met de befaamde lamellen-tools. Dit kan men ook boucharderen noemen wanneer bepaalde slaglamellen ingezet zouden worden.

| En zij kunnen het weten Dhr. André Chys | Betonveredeling: Pfiser te Puurs | Getuigenis ...


Het frezen van vloeren gebeurt stofarm d.m.v. van een vooruit draaiende freestrommel. Dit vindt plaats in een gesloten kap, zodat de omgeving niet belast wordt door wegspringende stukjes materiaal. Tevens wordt er een stofafzuiging op aangesloten, zodat het zwevende stof wordt afgevoerd tijdens de freeswerkzaamheden.


Om een oppervlak te frezen moet er op voorhand goed nagedacht worden over het materiaal dat gefreesd dient te worden, en het profiel dat gewenst is. Freessporen kunnen immers (zoals in onderstaande afbeeldingen) ernstige verstoringen aan het oppervlak meebrengen.


Toepassingen

 • Bulten wegfrezen
 • Hoogteverschillen tussen betonvlakken
 • Geschotelde betonvlakken
 • Te hoog gestort
 • Coatings en andere vloerbedekkingen verwijderen
 • Voorbereiding voor een beton-terrazzo
 • Toplaag uit beton verwijderen

 • Afwatering verbeteren
 • Beschadigde toplagen verwijderen
 • Delaminatie problemen verwijderen
 • Zowel cementgebonden, harsgebaseerde vloeroverlagingen als complete tegelvloeren verwijderen
 • Gietvloer toplaag verwijderen

 • Vloeroppervlak volledig vlak frezen (lasergestuurd)
 • Correcties bij fiets- en wandelpaden (valgevaar)
 • Helling creëren
 • Toplaag deels verwijderen
 • Ook gietvloeren of troffelvloeren in epoxy
 • Verlagen van vloer bij gebrek hoogte voor andere overlaging


Speciale toepassingen:


Ook detail-werk schrikt ons niet af