InTelliSeal (Mx), Topical sealer

InTelliSeal (Mx) is gebruiksklaar, niet-toxisch, kleur en geurloos met specifiek ontwikkelde en samengestelde componenten, een complexe katalytische stof en actieve enzymen. Deze complexe waterige silicaten reageren op een tijdsgebonden wijze, afhankelijk van hun specifieke applicatie voorafgaand aan, tijdens en of na de hydratatie met de calcium hydroxides en bij-produkten van de hydratatie om uiteindelijk bijkomend cementachtig materiaal te vormen.

Deze conversie van alle beschikbare calcium hydroxides (vrije kalk) in onoplosbare calcium silicaten stopt mogelijke uitbloeiing. Tijdens deze periode zal het gecontroleerde verlies aan vocht het beton vochtig ‘curen’. Het bijkomend cementachtig materiaal zal van zichzelf een beton creëren met een veel hogere densiteit en oppervlakte hardheid, een drastische toename in hechting, buig-, trek- en druksterkte terwijl er bijna geen capillariteiten overblijven.


InTelliSeal (Mx) op bestaand beton (> 28 dagen)

Na behandeling is de toplaag van het beton bestand tegen vrijwel elke aantasting. De chemische reactie gaat maandenlang door en versterkt gradueel het oppervlak.

InTelliSeal (Mx) kan prima worden toegepast voor het dichten van (krimp) scheuren, tot ca. 0,4 mm. Na inwerking zijn de scheuren blijvend gedicht en is er geen risico op corrosie van de wapening. De capilaire werking van behandeld beton wordt volledig opgeheven en daardoor is indringing van vocht en vuil niet meer mogelijk.

| En zij kunnen het weten Dhr. André Chys | Betonveredeling: Pfiser te Puurs | Getuigenis ...InTelliSeal (Mx) op vers beton

De indringkracht van InTelliSeal (Mx) is groter dan die van water. InTelliSeal (Mx) kan op vers gestort en verhard beton worden aangebracht, horizontaal en verticaal, binnen en buiten.

InTelliSeal (Mx) dringt volledig in het beton en gaat een chemische reactie aan met water en nog niet gehydrateerd cement. Er wordt direct een colloidale gel gevormd van InTelliSeal (Mx), water en cement. Deze gel zorgt ervoor, dat al het benodigde water voor de chemische reactie wordt vastgehouden. Het beton kan niet uitdrogen en het ontstaan van krimpscheuren wordt voorkomen . Overtollig water kan ( langzaam ) verdampen. De gel wordt omgezet in cementsteen. Dit proces verloopt in hetzelfde tempo als de normale hydratatie, dus voor een groot deel binnen 28 dagen. De hydratatiegraad wordt door de werking van InTelliSeal (Mx) zeer sterk verhoogd, tot minimaal 95 %.

InTelliSeal (Mx) reageert zowel met Portlandcement als met Hoogovencement. De maalfijnheid speelt geen rol voor het eindresultaat, maar wel bij de reactiesnelheid. Des te fijner het cement, des te groter het cementoppervlak en daarmee de reactiesnelheid. Ook temperatuur en ventilatie beïnvloeden de reactiesnelheid.

InTelliSeal (Mx) kan ook als curing compound worden gebruikt, dus geen andere curing compound aanbrengen op vers gevlinderd beton.