Het schaven van een beton- of asfaltoppervlak

Schaven, zagen en 'grooving' kan meerdere doelen dienen

Algemeen

In deze techniek worden diamant zaagbladen over een as geplaatst, enkel gescheiden door afstandsringen. Via het aantal afstandsringen tussen de onderlinge zaagbladen en de dikte ervan wordt het schaaf of zaagbeeld bepaald. Wanneer deze in een specifiek patroon geplaatst worden, komt het resultaat in aanmerking voor het creëren van een anti-slip oplossing voor de vloer.

| En zij kunnen het weten Dhr. André Chys | Betonveredeling: Pfiser te Puurs | Getuigenis ...


Het schaven, zagen, groeven of rillen maken gebeurt stofarm d.m.v. van een vooruit draaiende drum in een waterige toepassing. Dit vindt plaats in een gesloten kap, zodat de omgeving niet belast wordt door wegspringende stukjes materiaal. Indien de uitvoering droog dient te gebeuren, wordt er een stofafzuiging op aangesloten, zodat het zwevende stof wordt afgevoerd tijdens de werkzaamheden.


De configuratie en de montage van de diamant zaagbladen bepaalt het uiteindelijke beeld. Dit kan naar gelang de vereisten erg van uitzicht en eigenschappen verschillen.


Toepassingen

 • Bulten verwijderen
 • Anti-slip afwerking
 • Markering voor gehandicapten
 • Hoogteverschillen tussen betonvlakken
 • Geschotelde betonvlakken
 • Te hoog gestort
 • Trillingsvrij en millimeter nauwkeurig verwijderen
 • Beperken van materiaalverbruik bij overlagingen
 • Verwijderen epoxy of PU gietvloeren

 • Afwatering verbeteren
 • Beschadigde toplagen verwijderen
 • Delaminatie problemen verwijderen
 • Coatings en andere vloerbedekkingen verwijderen
 • Zowel cementgebonden, harsgebaseerde vloeroverlagingen als complete vloeren verwijderen
 • Groeven in hellingbanen

 • Vloeroppervlak volledig vlak of naar computermodel in 2D of 3D schaven (lasergestuurd)
 • Correcties bij fiets- en wandelpaden (valgevaar)
 • Helling creëren
 • Verlagen van vloer bij gebrek hoogte voor andere overlaging
 • Voorbereiding voor een beton-terrazzo
 • Afschot corrigeren