Het vlakken of nivelleren van een betonoppervlak

Op diamant en ander korrelachtig materiaal gebaseerde schuurtechnieken

Algemeen

Het schuren, schaven of frezen van het oppervlak zijn zowat de enige afdoende oplossingen voor het corrigeren van ongelijke betonoppervlakken zoals bv. bij zware cementresten, bulten of ongelijke storten. Alle technieken hebben 1 gelijke resultante: gradueel verwijderen van lagen van het betonoppervlak. Het proces kan zowel binnen als buiten, droog (met de nodige stofafzuiging) als nat toegepast worden. Het is dan ook dikwijls het enige alternatief voor de vaak erg kostelijke sloop en vervanging.

In functie van de opdracht of het probleem worden verschillende machines (gewicht, kracht, grootte) ingezet met horizontaal roterende schijven om een betonoppervlak vlak, gladder of schoon te maken. Deze machines 'schaven' een laagje af van het oppervlak door met scherpe synthetische diamantkorreltjes over het oppervlak te wrijven. Schuurmachines werken het best in het verwijderen van een laagje van +/- 1 mm tot 3 mm van het oppervlak.Het herhaaldelijk en langdurig schuren over eenzelfde oppervlak levert natuurlijk een grotere of diepere schuurprestatie. De inzet van schuurtechnieken is vergelijkbaar met fresen, (kogel)stralen, schaven of punthameren maar via de schuurtechniek wordt er een vlakker en fijner oppervlak gecreëerd.

Selectie van apparatuur en inzet van de juiste diamantsegmenten bepalen de kwaliteit en de efficiëntie van het uiteindelijke resultaat. Dit laat U dan ook best over aan een professioneel bedrijf zoals ConcreteMasters.

| En zij kunnen het weten Dhr. André Chys | Betonveredeling: Pfiser te Puurs | Getuigenis ...Apparatuur die hiervoor ingezet wordt

Schuurmachine

Hydraulische frees

Freesmachine


Toepassingen

 • Bulten wegschuren
 • Hoogteverschillen tussen betonvlakken
 • Geschotelde betonvlakken
 • Reparaties vlakschuren
 • Te hoog gestort
 • Verregend vlak, strak en gladschuren
 • Coatings en andere vloerbedekkingen verwijderen
 • Voorbereiding voor een beton-terrazzo

 • Afwatering verbeteren
 • Beschadigde toplagen verwijderen
 • Delaminatie problemen verwijderen
 • Zowel cementgebonden als harsgebaseerde vloeroverlagingen verwijderen

 • Vloeroppervlak volledig uitvlakken (lasergestuurd)
 • Correcties bij fiets- en wandelpaden (valgevaar)
 • Helling creëren
 • Verlagen van vloer bij gebrek hoogte voor andere overlaging