Because your concrete reflects on you

Beton: een oud recept met nieuwe mogelijkheden

Historiek

De Romeinen

Het gebruik van beton is geen modern verschijnsel, eerder antiek. Reeds de oude Romeinen hadden hun beton (ofwel concretum: een latijns woord met de betekenis "solid materia") Er is inderdaad ook wel gebleken dat beton een solide materiaal was, want de oudste vondsten van beton die door archeologen zijn gevonden zijn ca.7000 jaar oud. Een aantal van de meest imponerende oudere betonconstructies werd gedurende de romeinse tijd gebouwd, bv. het Pantheon in Rome. Rond de Middellandse Zee kunnen we nog steeds aquaducten, rioolsystemen en amphitheaters vinden die 2000 jaar geleden zijn gebouwd.

Midden 19e eeuw

Na de Romeinse tijd raakte de techniek om cement te maken in de vergetelheid. Pas vanaf het midden van de 19e eeuw gaat beton zijn plaats innemen als het dominerende bouwmateriaal van onze tijd. In Engeland wordt er dan een nieuwe productiemethode geĆÆntroduceerd door op zeer hoge temperatuur een mix van kalksteen en klei te branden. Daarmee verkreeg men cement, dat aan het Engelse Portlandsteen deed denken. Vandaar de gangbare naam "Portlandcement". In Engeland en op het continent werden er al gauw grote cementfabrieken gebouwd. Cement werd de grondstof bij de productie van beton.

Korte technische uitleg

Beton is een zuiver natuurprodukt, dat in zijn meest algemene vorm samengesteld is uit Portland/Hoogoven-cement, water, grind, steen en zand. Er worden kleine hoeveelheden additieven toegevoegd om de eigenschappen van het beton te verbeteren. Beton wordt niet gewoon hard door droging na mixen en plaatsing, maar het water reageert met cement in een chemisch proces dat HYDRATATIE wordt genoemd. Het water wordt geabsorbeerd door het cement dat uithardt en hiermee de andere samenstellende elementen met mekaar verbindt en uiteindelijk een steenachtig geheel vormt.

Beton is het meest gebruikte door de mens gefabriceerde materiaal op deze planeet, en is bovendien milieuvriendelijk daar het in principe voor 100% kan worden hergebruikt.

Hedendaags gebruik

Beton is van een basismateriaal geƫvolueerd naar een afwerkingsprodukt, een op zichzelf staande toepassing. Beton is chique, trendy en heeft bovendien buitengewone eigenschappen. Experimenten met beton zijn legio en brengen ons groot comfort en welvaart. Net door deze evolutie worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan de eigenschappen en de eigenlijke afwerking van de betontoepassing zelf. Kijk daarom eens goed rond in deze site. Ze is vooral informatief opgebouwd, om U als gebruiker van beton duidelijk te maken dat er een enorme waaier aan mogelijkheden is zowel op het vlak van esthetische/eigenschappen verbetering als corrigerende actie naar normalisering naar de vooropgestelde toestand.

Hoe U hier terecht bent gekomen

Als uw oppervlak niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, neem dan snel contact want U heeft blijkbaar een vraag en dit is voor ons weer een uitdaging.