Tapijtreiniging & onderhoud

Onze troeven

Welkom bij het tapijtteam van CleanMasters, welbekend voor de tapijtspecialisten die weten hoe ze de klant tevreden kunnen houden.

Wanneer U voor die welverdiende rust huiswaarts keert, starten wij pas. U heeft dus een team nodig waarop U vertrouwt dat het werk gedaan wordt, met minimale supervisie, op tijd en binnen budget.

CleanMasters past in het plaatje met ervaren tapijtreinigers: U weet gewoon dat U de juiste keuze maakt.

Met nationale dekking, geruggesteund door een naadloos planningsysteem, zijn wij betrouwbaar, veilig en flexibel.

Omdat wij vooruit plannen en anticiperen maken we minder fouten, dus zijn er minder urgente oproepen, hetgeen resulteert in een hoge kwaliteit van het onderhoud en dit het hele jaar rond. Wat ook uw behoeften zijn op het vlak van tapijtreiniging en onderhoud, wij vertrouwen erop U altijd te kunnen helpen.

 • Multi-Site Specialisten
 • Zowel droogreiniging (alle bestaande systemen) als diepgaande heetwater Injectie-Extractie. Deze methode geniet na 12 ervaring onze absolute voorkeur!
 • Competitieve Professionele Service
 • Veilig, Betrouwbaar en volgens alle Veiligheids en Gezondheidsnormen.
 • Vast geplande beurten maar ook reinging op afroep.

Technisch

Het uitzicht van uw tapijt onderhouden, betekent meer dan de beste reinigingsmethode kiezen

Alle onderhoud voor tapijt komt neer op 2 dingen: de klant en het tapijt. En CleanMasters levert een uitzonderlijke dienstverlening naar beide.

Voor we succesvol kunnen reinigen, moeten we eerst het product tapijt begrijpen!

De meeste tapijten in kantooromgevingen bestaan namelijk uit synthetische vezels zoals: polyamide, polypropyleen, polyester en acryl. Deze synthetische vezels verslijten zelden, in plaats daarvan worden ze echter lelijk. Wat we hiermee bedoelen is dat de vezels pletten, of platgetrapt worden of neer gaan liggen. Ze worden eveneens aangetast of worden gekrast. Tapijt is samengesteld uit duizenden en duizenden zeer kleine buisvormige vezeltjes die samengedraaid zijn. Deze vezels zijn in opbouw meestal doorzichtige stukjes plastic. Dat betekent dat licht er door heen kan schijnen, net zoals gekleurd Plexiglas. U weet hoe dit Plexiglas eruit ziet nadat het bekrast, dof en vervuild is. Slecht onderhouden tapijt kan er hetzelfde uitzien. Hetgeen tapijtvezels bekrast is korrelig vuil en zand dat in het tapijt achtergebleven is, en door het beloop tegen de vezels schuurt. Na verloop van tijd kan het vuil en het zand nog steeds verwijderd worden, echter de schade door bekrassing is geschied, en is onomkeerbaar. Dit is wat we in de tapijtreinigingssector looppadengrijs noemen. Hier zijn de vezels zuiver maar gezien de bekrassing reflecteren ze het licht niet voldoende naar het menselijk oog, en krijgen ze een dof aanzicht dat dikwijls foutief aangenomen wordt als vervuiling. Dit gebeurt meestal eerst in de sterk belopen gebieden of gangen.

Bovendien is dikwijls meer dan 80% een droge aanvuiling die van buiten naar binnen gedragen wordt. 15% is van atmospherische aard en slechts 5% ontstaat door vlekveroorzakende ongelukjes. Deze droge vervuiling kan men makkelijk met adequaat (borstelend) stofzuigen verwijderen indien deze inspanning op periodieke basis wordt geleverd. De atmospherische vervuiling is vettiger van aard en heeft de eigenschap de niet verwijderde droge vervuiling aan de vezels te binden waardoor de efficiëntie van het stofzuigen afneemt en men een afgetekende vervuiling opmerkt daar waar het droge vuil wordt gedeponeerd.

Vanuit deze wetenschap bestaat de kunst van het reinigen van tapijt uit het maximaal verwijderen van de droge vervuiling voordat dat eventueel bevochtigd zou worden in een reinigingsproces. Voor de resterende vervuiling is een aggressievere aanpak nodig waarin volgende factoren een bepalende rol in het succes hebben:

 • Water
 • Detergent
 • Alcoholen / Solventen
 • Mechanische beweging
 • Waar gaat de losgemaakte vervuiling naartoe?

Het opzet van een efficiënte reiniging is zodoende; Het verwijderen van vervuiling uit het tapijt zonder de controle over de (losgemaakte) vervuiling te verliezen

De technische keuze van de optimale reinigingstechniek in functie van vervuiling en tapijtsoort kunnen wij U door onze jarenlange ervaring perfect adviseren. De keuze moet echter ook gerelateerd worden aan uw gevoel en de pandafhankelijke omstandigheden.

Onze dienstverlening betekent:

 • Een gepersonaliseerd onderhoud
 • Preventief onderhoud
 • De kunst van het restoratief diepreinigen
 • Kleurreparaties
 • Specifieke vlekverwijderingsservice
 • Onderhouds-advisering

Planmatig onderhoud

Door een planmatig onderhoudsprogramma te installeren, beschermt en onderhoudt U de vloerbedekking en wordt de levensduur verlengd.

Planmatig onderhoud maakt reconditionerend reinigen overbodig. Restoratief ingrijpen dient te gebeuren wanneer het tapijt is verwaarloosd en het uitzicht is achteruitgegaan tot een moment dat reiniging absoluut noodzakelijk is. Overvloedige vervuiling en vlekken kunnen meerdere methodes of een combinatie ervan vergen. Het is echter mogelijk dat zelfs door restoratief reinigen niet het gewenste en originele uitzicht bekomen wordt. Planmatig onderhoud (Meer weten?) betekent een langer en hoger rendement van de vloerbedekking.

Methodes

Welke is voor mij de beste methode? Dit is de methode die uw doel bereikt. En dat U in de definitie van uw doel rekening houdt met een aantal factoren ligt voor de hand.

Laten we starten met de oudste vorm van het moderne tapijtreinigen:

Shamponeren

Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een éénschijfmachine met aan de onderkant een roterende borstel. Door gaatjes in de borstel wordt shampoo in het tapijt gespoten. Het schuim wordt door de sterke rotatie gevormd. De shampoo wordt met een waterzuiger eruit gezogen. Na droging dient men te stofzuigen om de resterende gedroogde stoffen te verwijderen. Vanwege de hoge agressiviteit en de grote hoeveelheden residu die achterblijven is deze methode niet aangewezen voor de meeste tapijtsoorten. Ook is er risico op een dagenlang nat tapijt.


Borstelstofzuigen

Maar al te vaak wordt deze methode vergeten in het periodieke onderhoud. Via schoonmaakbedrijven wordt er wel op ingeschreven in het bestek maar bijna nooit effectief uitgevoerd. Men zuigt van paperclip naar papiertje met gewone tonzuigertjes. Maar van een stofzuigbeurt van muur tot muur is nooit sprake. Dit is jammer en zal de effectiviteit van alle andere reinigingsmethodes negatief beïnvloeden.


Droog schuim

Deze methode is vergelijkbaar met de shamponeermethode waar de basis van de reiniging bestaat uit de aggressiviteit van de borstels. Het verschil is de vloeistof zelf en de hoeveelheid die wordt aangewend. Het alternatief van de laatste jaren: DROGE CRISTALLISATIE : Hierbij wordt een speciale reinigingsvloeistof over het tapijt of delen van het tapijt gesprayd. Aansluitend bewerkt men de lichtvochtige vloerbedekking met machines voorzien van twee tegengestelde draaiende cilinderborstels. De eigelijke reiniging vindt plaats doordat de masserende werking van de cilinderborstels het vuil van de tapijtvezel afhalen. Door de tegengestelde draairichting van de borstels wordt de pool weer netjes opgericht. Bij droging kristalliseert de gebruikte chemie uit en heeft de eigenschap de losgemaakte vervuiling in te kapselen. Met borstelzuigers wordt de losgemaakte vervuiling uit het tapijt gezogen. Het grote voordeel van deze methode is dat het tapijt tijdens de behandeling volledig toegankelijk blijft voor de gebruikers en eventueel residu van chemie kan moeilijk gereactiveerd worden met vocht.


Duplex/Rotowash methode

Vergelijkbare methode (indien de juiste chemie wordt gebruikt) als de droge cristallisatie methode met als extra toevoeging dat het tapijt bewerkt wordt met een borstelmachine waar de borstels konstant bevochtigd worden, wat zorgt voor een beter vuil transport.


Bonnet

Een effectieve methode voor tussenreiniging. Wordt ook wel eens met de term 'droogreiniging' vernoemd. Het tapijt wordt voorgeprayd met een speciaal reinigingsmiddel (soms gemengd met gecarbonateerd water/koolzuurgas) waarna de top van het tapijt gereinigd wordt met behulp van een eenschijfsmachine met witte, katoenen pad of een synthetische pad van microvezel. De vervuiling wordt door de pad opgenomen die regelmatig ververst wordt. Deze methode heeft het voordeel zeer snel te drogen omwille van de geringe hoeveelheid vocht die wordt gebruikt. Algemeen gesteld is dit een snelle opfrisbeurt met aantoonbare voordelen, echter een methodiek niet in staat het ingelopen vuil en zand te verwijderen.


Poedereiniging

Het is een droog procédé dat eenvoudig is uit te voeren: poeder uitstrooien, inborstelen met een speciaal borstel apparaat en uitborstelend opzuigen met een stofzuiger voorzien van een electro-aangedreven borstel. De poeders bestaan uit minuscule sponsjes van polyurethaan of uit biologisch afbreekbare cellulose, geimpregneerd met reinigingsmiddel.Tapijtpoeder is hygroscopisch en wordt licht vochtig gemaakt. Het vuil wordt geabsorbeerd door het poeder en wordt dan weer opgezogen. Redelijk goed werk mee af te leveren vanwege het zandverwijderend vermogen en de korte droogtijd maar ook iets te beperkt in het totaal reinigingseffect.


Heet water Injectie-Extractie

Heet water Injectie-Extractie wordt soms wel eens verkeerdelijk geassocieerd met 'stoomreiniging', daar stoom veel te droog en te heet is om tapijt werkelijk te kunnen reinigen. In deze methode wordt heet water onder druk in het tapijt gespoten en ook weer onmiddellijk weer opgezogen. Het voordeel van deze methode is de capaciteit om grote hoeveelheden vuil en besmettingen uit te spoelen. Het is de meest geprefereerde methode door 's werelds grootste tapijtfabricanten. Het nadeel zijn de eventueel langere droogtijden en de mogelijke terugslag van vlekken indien deze niet goed genoeg gespoeld zouden zijn.

Echter niet alle heet water injectie-extractie technieken zijn gelijk!

Er zijn 3 types van extractie machines:

 1. Kleine verhuurmachientjes van bij het verhuurbedrijf of de drogist:Deze apparaatjes hebben zeker hun nut voor het opkuisen van kleine calamiteiten of lichte vervuiling op kleine oppervlakken. Maar ze missen de benodigde kracht om werkelijk diepe vervuiling te kunnen recupereren uit het tapijt.
 2. Professionele portabels: Deze machines zijn reeds veel krachtiger dan de verhuurapparatuur. Indien de operator goed geschoold is en zijn of haar tijd voor de job wil nemen is er kwaliteitswerk af te leveren. Soms zijn portabels omwille van de bereikbaarheid van de vloer de enige bron van toeverlaat.
 3. De Truck-mount: Wij verkiezen de truck-mount machines omdat deze maximale waterdruk, temperatuur en vacuum opwekken die aangewend kunnen worden in de reiniging van het tapijt. Op deze wijze kan zelfs de diepste vervuiling verwijderd worden en alle residu uitgespoeld. Deze machines zijn zeer duur en dus enkel voor de echte professional beschikbaar, maar je kan er tapijt diepgrondig mee nat reinigen en toch zeer korte droogtijden aanhouden. Naast de verbeterde resultaten zijn ook snelheid van uitvoering en een zeer schappelijke prijs door rendementsverbeteringen belangrijke argumenten.

De Truck - Mount machine

De technologische verbeteringen van deze methode en de revolutionaire resultaten bij het reinigen hebben er voor gezorgd dat deze methode snel de meest populaire geworden is bij de grootste tapijtfabrikanten ter wereld. De naam 'truck-mount' duidt op de vaste installatie van het hart van de apparatuur in een vracht- of bestelwagen of aanhanger. Vanuit deze locatie worden slangen aangelegd naar de plaats van reiniging.

Op het tapijt zorgt de operator voor de optimale balans tussen het injecteren en het extraheren van het reinigingswater. Verbeteringen aan de apparatuur die het tapijt grondig doorspoelt maken het deze operator mogelijk om 8u lang aan een constante kwaliteit door te gaan.


Overtuigd, aarzel niet langer en neem contact. Bij twijfel verzorgen wij U graag een demonstratie.