Compleet overzicht gekende problemen met betonvloeren

BETONPROBLEMEN en ... corrigerende acties

Werken met beton is evenzeer een kunst als een wetenschap. Er zijn vele variabelen in het samenstellen van de juiste mix, aanmaak, plaatsing, finishing, curing en weersomstandigheden... zodat problemen wel eens zouden kunnen voorkomen. Gelukkig zijn vele van deze problemen voorspelbaar en mogelijk ook fatsoenlijk repareerbaar.

1 - Kleurverschillen

Beton kleurverschillen

Kleurverschillen in een betonoppervlak ontstaan vanwege de aanwezigheid van metalen, stenen, speciale toevoegingen aan de mix, verschillen in droging waardoor een verschil in hydratatie, morsen van vlekkende substanties achteraf. Om deze kleurverschillen tot een minimum te beperken is het van belang niets bovenop het beton te leggen dat deze verschillen nog benadrukt. Doorzichtige acrylaten, epoxies, polyurethanen en sommige siloxanen zullen de kleur van de vloer verdiepen en daardoor deze verschillen nog accentueren.

Actie | Combinatie van slijpen/reinigen kan helpen | ... Slijpen van een oppervlak ...| of inkleuren ...| Indien het om een gekleurd oppervlak gaat.

2 - Vlekken, cementsluier, olie, ...

Beton vlekken

Storende vlekken die ofwel stevig hechten aan het oppervlak (sluier) of diep in het beton indringen en slechts zeer moeilijk te verwijderen zijn zonder schade aan te richten aan de betonmatrix

Actie | Stoombadreiniging | ... Lichtjes polijsten| Opletten met zuren want deze kunnen het oppervlak aantasten. Zorg er ook voor dat de vlek niet dieper uitzakt in de massa.

3 - Dof, gebrek aan glans

Beton dof

Het oppervlak geeft niet de gewenste mooie afwerking, gekend van vele installaties in de huiselijke sfeer en in showrooms.

Actie | Verglazing | ... Verglazing in het oppervlak of van het oppervlak ...|

4 - Krassen

Krassen

Krassen en markeringen van het polieren (steentjes onder de afwerkbladen bv.) van het beton of vervelende, storende krassen die het eens zo mooie oppervlak, volledig ontsieren en bovendien een vuile en onverzorgde indruk opleveren

Actie | Combinatie van schuren/slijpen HANDWERK| ... Detailwerk in slijpen van een oppervlak ...|

5 - Kanten, zijden slecht afgewerkt

Beton kanten slecht

Bij monolietvloeren in beton wordt er extra aandacht besteed aan het handmatig bijwerken van de kanten en hoeken, waar men immers met de vlindermachine niet bij kan. Ondanks alle inspanningen laat deze afwerking vaak te wensen over in vergelijking met de rest van het oppervlak.

Actie | Combinatie van schuren/slijpen HANDWERK| ... Detailwerk in slijpen van een oppervlak ...|

6 - Spaan- en vlinderslagen

Spaan- en vlinderslagen

Het vlinderen, polieren of ook wel eens polijsten genoemd, is in de afwerking van een monoliet betonvloer een belangrijke stap. Als gebruiker wordt U namelijk dagelijks met het in deze fase gefabriceerde oppervlak geconfronteerd. De termijn waarbinnen uw betonvloer wordt gevlinderd is echter zeer variabel en van veel factoren afhankelijk die de operator zelf wel kan herkennen maar niet sturen. Plaatselijke verschillen in dichtheid, hardheid, gladheid van het oppervlak zijn daarom niet uit te sluiten. Weet dat er ook achteraf nog aan gecorrigeerd kan worden!

Actie | Combinatie van schuren/slijpen | ... Slijpen van een oppervlak ...|

7 - Uitbloeiingen

Uitbloeiing

Het probleem van uitbloeiing van in water oplosbare zouten die zich afzetten als een witte, hardnekkige sluier aan het betonoppervlak is van meer dan één factor afhanklijk. Het feit dat de sluier reeds zichtbaar is aan het oppervlak betekent echter dat maar één resterende factor nog beheersbaar is: water!

Actie | Slijpen van het oppervlak, en impregneren | ... Verglazen in het oppervlak zodat de capillariteiten gedicht worden ...|

8 - Pop-outs of uitspringende stukjes

Pop-outs beton

Dit fenomeen vindt plaats wanneer er bv. vervuiling in de massa (die lichter is dan het soortelijk gewicht van beton) in de nog plastische massa naar boven wordt gedrukt en daardoor zeer dicht tegen de toplaag komt te liggen. De toplaag verliest de hechting en kan plaastelijk breken en vervolgens loskomen.

Actie | Reparaties uitvoeren, oppervlak controleren en vervolgens verglazen. | ... Verglazen in/van het oppervlak opdat er geen vocht meer geïntroduceerd wordt in de vloer en er een nieuwe chemische brug ontstaat tussen reeds losse deeltjes en de toplaag/betonmassa zelf ...|

9 - Ruw oppervlak

Ruw oppervlak

Het oppervlak voelt dermate ruw aan dat U enkel het gevoel heeft dat borstelen nog enigszins helpt. Dweilen of schrobben lijkt haast niet meer te kunnen omwille van de weerstand die wordt ondervonden bij het voortbewegen van de dweil.

Actie | Verfijnen van het oppervlak, verharden en beschermen| ... slijpen en vervolgens verglazen ...|

10 - Poreus

Poreus beton

Beton is van nature uit een eerder poreus materiaal omwille van de kleine kanaaltjes die ontstaan bij het drogen en verharden. Een aantal factoren spelen een belangrijke rol in dit proces. Wanneer deze factoren dusdanig negatief beïnvloed worden zodat uw oppervlak meer lijkt op een spons of een vergiet dan houdt dit naast de vlekgevoeligheid nog grotere niet onmiddellijk waarneembare bedreigingen in.

Actie | Minimaal dient het oppervlak dieprondig gereinigd om de poriën open te zetten voor maximale acceptatie van impregneermiddelen.| ... Impregneren, verglazen of zelfs volledige InTelliFloor-toepassing...|

11 - Stoffende vloeren

Stoffende vloeren

'Stoffen' is de vorming van een poeder of kalk aan het oppervlak van beton. Het oppervlak verpoedert onder iedere vorm van belasting en het oppervlak kan makkelijk bekrast worden. Schoonmaken zal eveneens steeds moeilijker worden

Actie | Het oppervlak dient mogelijk ontdaan van de zwakke laag, anders diepgrondig gereinigd, en vervolgens versterkt via impregnatie met waterige silicaten.| ... schuren, en aansluitend verglazen of zelfs volledige InTelliFloor-toepassing...|

12 - Verregend oppervlak

Verregend beton

Wanneer tijdens de stort, of later tijdens het afwerken van de vloer, regen valt, is het mogelijk dat of het oppervlak niet verder afgewerkt kan worden en er een ruw, ongelijk oppervlak achterblijft, of dat in ieder geval er zoveel water in de toplaag verwerkt wordt dat de water/cement ratio dusdanig uit verhouding getrokken wordt zodat er slechts een brosse toplaag ontstaat.

Actie | Zie | ... Verregend beton...|

13 - Roest- en pigmentvlekken

Roest- en pigmentvlekken

Restanten van oxidaties zijn moeilijk veilig te verwijderen op betonvloeren vanwege de gevoeligheid van cement en kalk voor de meestal toegepaste zuren.

Actie | Specialistisch reinigen, en aansluitend Chemische impregnatie...|

14 - Vervuilde, beschadigde en versleten vloeren

Vervuild en versleten

Deze kenmerken zich allen door een ruwere oppervlaktestructuur die een normaal onderhoud moeilijk maakt.

Actie | Het oppervlak dienst minimaal goed gereinigd, bij beschadiging of slijtage is het aan te bevelen het oppervlak te schuren en vervolgens te versterken via impregnatie met waterige silicaten.| ... schuren, en aansluitend verglazen of zelfs volledige InTelliFloor-toepassing...|

15 - Barsten en scheuren

Barsten en scheuren

Beton krimpt en expandeert als gevolg van veranderingen in temperatuur en vochtigheidsgraad. Vervorming hangt af van belasting in gewichtstermen en ook van de ondersteuning van het oppervlak. Beide factoren beïnvloeden sterk de kwaliteit van de vloer. Barsten van drogingskrimp (hydraulische krimp na verharden) of temperatuursveranderingen zijn inherent aan beton. Echter, hoe onvermijdelijk ze ook zijn, ze zijn wel controleerbaar!

Actie | Nagaan van de oorsprong van deze barsten. Het oppervlak dient 'uitgewerkt' te zijn! Repareren van de barsten via de daarvoor aangewezen techniek en naschuren van de reparaties zodat het geheel terug een monolitische uitstraling krijgt.| ... Schuren...|

16 - Plastische krimp

Plastische krimp

Barsten/scheuren die aan het oppervlak ontstaan terwijl het beton nog plastisch (voor verharden) is. Ze worden meestal veroorzaakt door een te snelle verdamping van het vocht voordat het beton zich heeft gezet. Zij kunnen tot een minimum beperkt worden door windafscherming te plaatsen, de luchtvochtigheid te verhogen of gewoonweg niet te storten in ongunstige weersomstandigheden. Scheuren van plastische krimp dienen onderscheiden te worden van andere pre-harding barsten veroorzaakt door zetting van het beton. Scheuren als gevolg van plastische krimp liggen meestal parallel aan mekaar tussen de 30cm en de 1m van mekaar verwijderd

Actie | Repareren van de barsten via de daarvoor aangewezen techniek en naschuren van de reparaties zodat het geheel terug een monolitische uitstraling krijgt.| ... Schuren...|

17 - Craquelé

Craquelé beton

Craquelé is de ontwikkeling van een fijn netwerk van willekeurige barstjes in het oppervlak veroorzaakt door krimp van de toplaag. In het algemeen ontwikkelen deze barstjes zich in een vroeg stadium en zijn zichtbaar de dag na plaatsing of in de eerste week. Craquelé beïnvloedt de structurele kwaliteit van het beton niet maar kan een invloed hebben op de levensduur en de slijtweerstand.

Actie | Chemische impregnatie slaat bruggen tussen de haarlijnen van dit fijnmazig netwerk en versterkt het oppervlak naar de toekomst | ... Verglazing chemisch of betonveredeling ...|

18 - Blazen

Blazen beton oppervlak

Blazen zijn holle lage bultjes op het betonoppervlak variërend in groote van een 1 tot 2 Euro muntstuk. De meest voorkomende oorzaak is een dichte gevlinderde toplaag van +/- 2-3 mm dik met daaronder een luchtbel die tijdens het vlinderen heen en weer beweegt.

Actie | Repareren van de blazen via de daarvoor aangewezen techniek en naschuren van de reparaties zodat het geheel terug een monolitische uitstraling krijgt.| ... Schuren...|

19 - Delaminatie

Delaminatie toplaag beton

Scheiding tussen toplaag en de betonmassa of onthechting van de toplaag vanwege een dun laagje water of lange luchtbel. Dergelijk fenomeen hebben wij reeds meerdere malen op ruimere schaal vastgesteld in een betonvloer als gevolg van het gebruik van bepaalde toevoegingen aan de mix.

Actie | Indien er door op het oppervlak met een hard voorwerp te tikken (hol geluid) nog te verwachten delaminatie vast te stellen is, is maar één afdoende oplossing: fresen van toplaag en het oppervlak op een andere wijze afwerken, bv. overlaging of conversie naar een betonterrazzo. | ... Frezen en betonterrazzo ...| Indien erg lokaal probleem ... plaatselijke reparatie...|

20 - Hoogteverschillen

Hoogteverschillen

Hoogteverschillen tussen verschillende betonvlakken kunnen aanleiding geven tot schade aan apparatuur (bv. heftrucks, palletwagens ...) en leiden tot het afbreken van de zijkanten van het beton.

Actie | Uitvlakken van de niveauverschillen | ... mm. nauwkeurig Vlakken of nivelleren...|

21 - Curling/schoteling

Schoteling/curling beton

Curling is het schuintrekken in een opwaartse of neerwaartse richting van de randen van een betonoppervlak als gevolg van een groot verschil in droging tussen de top en de bodem van een betonmassa. De vervorming kan er toe leiden dat de randen/hoeken zover opgeheven worden dat ze niet meer ondersteund worden door de onderliggende constructie.

Actie | Uitvlakken van de niveauverschillen | ... Vlakken of nivelleren De ondersteuning van de betonplaat moet wel apart geregeld worden!...|

22 - Afbrekende zijden langs dillatatievoegen of zaagsnedes

Kanten breken af beton

Schade door het berijden met kleine wieltjes in relatie tot het gewicht dat ze dragen. De zijwanden langs deze dilataties of zaagsnedes hebben geen zijsteun van het beton en breken af onder het gewicht. Ze kunnen eveneens gecreëerd worden door onafhankelijk van mekaar bewegende platen of door een gebrek aan expansie voor de platen.

Actie | Uitzagen van de probleemzones. Aanhelen van deze zones. Naschuren van de reparaties zodat het geheel terug een monolitische uitstraling krijgt.| ... Schuren...|

23 - Falende toplagen in epoxy, polyurethaan of andere kunstharsen

Epoxy, polyurethaan laat los

Toplagen in kunstharsen die onthechten vanwege gebrek aan ondergrondvoorbereiding, dampdrukproblemen of niet-optimale uitvoering.

Actie | Verwijderen van deze lagen en de ondervloer voorbereiden voor verdere afwerking | ... Voorbereiding van ondervloer...|

24 - Waterdicht, vloeistofdicht, dampdicht

Vloeistofdicht

Bij de oplevering van een betonnen vloer betekent "vloeistofdicht" doorgaans dat er binnen een termijn geen olie of andere vloeibare stoffen door het beton in de ondergrond mogen doordringen. Dit kan bereikt worden door een speciale mix te laten samenstellen. Echter, hier bent U als dagelijks gebruiker niet altijd echt alleen mee gebaat. De praktijk wijst uit dat deze mixdesigns moeilijker te vlinderen zijn waardoor er vaak een ruwer oppervlak ontstaat dat bovendien in de top ook nog erg poreus is ook! Vloeistofdicht betekent dus niet waterdicht of waterafstotend aan het oppervlak. 'Dampdicht', het verspreiden van dampdruk over een groter oppervlak, is een verdere verdichting van het oppervlak die alleen wenselijk is in het gebruik van overlagende kunststofbedekkingen.

Actie | Vloeistofdicht | ... Betonveredeling...|

25 - Vorst en dooizoutschade

Vorst- en dooischade

Het afpellen of plaatselijk afschilferen van de toplaag of cementlaag/cementcrème, gewoonlijk minder dan 3-4 mm, hoofdzakelijk veroorzaakt door opgebouwde druk als gevolg van de effecten van vries-dooi cycli.

Actie | Verwijderen van de beschadigde laag en de vloer voorbereiden voor verdere afwerking | ... Voorbereiding van ondervloer: schuren of fresen...|

26 - Lage dekking, corrosie, ASR

Lage dekking, ASR

Bij dekking gelden bepaalde betonvoorschriften. Een te hoge plaatsing van de wapening is onvoldoende door het hoge risico op corrosie, veroorzaakt door zuurstof- en/of vochttransport van buiten naar de wapening. ASR ontstaat door expansie waarbij scheurvorming ontstaat. Door vochtindringing i.s.m een reactie van het toeslagmateriaal ontstaat een gel. Deze expandeert bij aanraking met vocht. De schade die ontstaat kan enorm in omvang zijn.

Actie | Definitieve en esthetisch verantwoorde reparatie van barsten, scheuren en kapotte delen behoort eveneens tot onze dagelijkse werkzaamheden. Via chemische impregnatie verkrijgt men verder een stabilisatie van het probleem en is het oppervlak beschermd naar de toekomst.| ... Betonveredeling...|

Afbeeldingen

Advies nodig voor uw vloerprobleem?

Meer informatie over specificaties en technische gegevens, of contact nemen voor een vrijblijvende offerte? Bij Masterss staan we u graag te woord voor een hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke, duurzame en rendabele oplossing! Aarzel niet en bel (+32)(0) 89 24 80 81